Galerie voor de Bakker - Logo

Biografie


Frans Brandsen is een geboren en getogen beeldend kunstenaar. Hij heeft talent voor schilderen, tekenen, uitbeelden en vormgeven. Frans is ermee geboren, in 1955 te Arnhem. Frans Brandsen is vanaf 1973 werkzaam als kunstenaar.

Zijn eerste schilderij bracht hij al in de openbaarheid op zijn 17e jaar. Figuratief, expressief maar bovenal impulsief. Grote meesters als Jeroen Bosch en Salvador Dali dienden hem als voorbeeld. Hun beeldende aanpak was de 'drive' achter zijn werk van toen. Dromen in surrealisme. Concreet waren zijn beelden, zichtbaar zijn ideeën en voelbaar zijn emoties. Wat vroeger beïnvloeding heette, blijkt tegenwoordig inspiratie te zijn. Want Frans is als autodidact toch altijd zijn eigen weg blijven gaan. Niet gehinderd door enige kunstopleiding en wars van welke kunststroming dan ook.

Brandsen maakt het liefst lyrisch expressionistische werken waarin kleuren het voor het zeggen hebben. De praktijk van alledag is zijn leerschool en zijn palet. Hij put er dagelijks uit. Hij brengt de essentie van het bestaan op zijn doeken. Puurheid en schoonheid, energie en hartstocht. Met koloriet en zeggingskracht van zijn hand. Eigenzinnig en onafhankelijk blijft hij doorgaan. Spiegelt zih niet aan anderen in de beeldende kunst. Maakt zijn eigen verven om het meest eigene in zijn kunstuitingen te kunnen bereiken. Met het oog van de meester, met de hand van de kunstenaar en met de inzet van de perfectionist mengt hij intuïtie, gevoel en kracht en kleurt datgene wat hij ziet, hoort en voelt op zijn doeken.